De missie van Mister G

missie_mister_g_def


Op het ritme van Manhattans’ snelle tred wandelt Mister G op Literacy Avenue in de richting van zijn kantoor. Afgaand op zijn uiterlijk zou hij een zakenman anno 2014 kunnen zijn. Maar zijn missie verraadt dat we 50 jaar verder in de tijd zijn. Mister G koopt een beker letterkoffie die hij als instant inspiratie opdrinkt voor de vergadering waar hij naartoe snelt. Gevoed door nieuwe taalenergie, overdenkt hij met welke openingszin hij zijn samen­werkingspartners zal onthalen.

Mister G heeft een bijzondere opdracht van het ministerie Geletterdheid gekregen. Als één van de crisismanagers is hij in dienst gesteld om de taalarmoede uit te roeien. De laatste decennia zijn er in een angstaanjagend tempo grote kennisdelen van taal verdwenen uit het collectieve geheugen van bevolkingen. Niemand had dit zien aankomen. Zoals men tijdenlang gewend was, kregen financiële crisissen, de dips van de beurs en banken richting bankroet de volle aandacht. Toen de Amerikaanse president tijdens een TV-speech stelselmatig haperde, begon de bal van het besef te rollen. In meerdere naties werd een noodtoestand uitgeroepen. Een top van taalkundigen boog zich over het akelige fenomeen op wereldschaal.

Drie heren treffen op de 17de verdieping van een wolkenschraper op Literacy Avenue. Ze schudden opgewonden handen, blikken op de verticale stad en installeren een taalintelligente computer in hun oor. Deze zal hun gebrekkige brabbelen omvormen tot een verstaanbare woordenwisseling.

“Welkom, welkom, welkom”, horen de Chinese wetenschappers uit de mond van Mister G. En na wat geknik en beleefdheidsrituelen lanceert Mister G zijn eerste vraag: “Delen jullie de overtuiging dat wat eerst werd toegejuicht als een taalrevolutie, namelijk de evolutie naar een eenheidstaal, aan de grond ligt van het uitbreken van de wereldwijde taalcrisis?”. “Een jammerlijke evolutie”, beaamt de Chinese antropoloog, “het kost vele carrières van werknemers die communicatief tekort schieten om zich op te werken. Daarnaast raakt de poëzie, waarmee de geschiedenis van onze natie en voorvaderen overgeleverd wordt, in de vergetelheid. Dit zorgt voor een ernstige ontworteling van de Chinese maatschappij”. Mister G humt op deze uiteenzetting. Vervolgens neemt de tweede Chinese wetenschapper een stift waarmee hij op uitnodiging van Mister G nieuwsoortige woorden op de ramen van het kantoor krabbelt.

En dan wordt er op de deur geklopt. De wetenschappers kijken verstoord op. Een jongeman komt binnen en legt zwijgend foto’s op de vergadertafel. Het zijn foto’s van natuurelementen: water, wind, vuur, aarde. Hij wijst en zegt: “Kiemen van taal”.

Twee maanden later wordt de Atlas van de vergeten woorden gepubliceerd. De omwenteling is gestart. Taalwetenschappers luisteren de natuur af, dokters schrijven trips naar de natuur voor. De klok van de wereld lijkt trager te gaan lopen. Tijd is de remedie geworden om woorden terug te vinden. Mister G slentert naar een boomhut in Central Park en denkt terug aan de jongeman met de natuurfoto’s. Niet enkel zijn boodschap was wonderlijk. Hij was geen wetenschapper en had toch de kennis en taalvaardigheden van mensen uit vroegere tijden. Fascinerend, denkt Mister G en hij besluit dat hij de jongeman beter wil leren kennen.

Geschreven door Caroline Gielens met foto’s van Rudina Coraj